Privacy

GIỚI THIỆU

Lịch Như Ý tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn.

THU THẬP DỮ LIỆU

Lịch Như Ý không thu thập dữ liệu người dùng. Vì thế các bạn có thể yên tâm sử dụng app mà không lo vấn đề bảo mật dữ liệu.

Các quyền của app

 • Quyền sử dụng Máy ảnh (permission.CAMERA) Lịch Như Ý có tính năng Qrcode liên kết với phiên bản lịch để bàn để trao qua tặng cho người sử dụng nên cần sử dụng máy ảnh khi cần thiết.
 • Quyền nhận thông tin tài khoản (permission.GET_ACCOUNTS). Lịch Như Ý sử dụng login thông qua hệ thống SDK của Facebook và Google nên cần nhện tài khoản từ máy bạn.
 • Quyền đọc trạng thái điện thoại (permission.READ_PHONE_STATE). Lịch Như Ý có tính năng thông báo thời tiết và sự kiện cho người dùng nên cần xác định trạng thái sử dụng điện thoại.

Lưu giữ và xóa dữ liệu

 • Việc chúng tôi lưu giữ dữ liệu Cá nhân của bạn là cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho bạn. Bạn cũng có thể xóa vĩnh viễn tài khoản và dữ liệu cá nhân của bạn được chúng tôi thu thập qua email tới hotro@lich.mobi.
 • Nếu không, chúng tôi sẽ sử dụng các tiêu chí sau để xác định khoảng thời gian mà chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin của bạn:

  - Nghĩa vụ pháp lý theo luật và quy định hiện hành để lưu giữ dữ liệu trong một khoảng thời gian nhất định.
  - Thời hiệu theo luật hiện hành.
  - Mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi.
  - Tranh chấp hoặc nguy cơ tiềm ẩn tranh chấp.

  Sau khi bạn chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin của bạn ở định dạng tổng hợp và ẩn danh. Như những điều đã nói ở trên, chúng tôi cũng có thể lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, cho phép chúng tôi giải quyết và kiện tụng tranh chấp cũng như để thực thi các thỏa thuận của chúng tôi.