Author: Ngô Cay

0

Xem kiểu râu đoán tính cách của chàng

Trong nhân tướng học, bộ râu cũng giống như mắt, mũi, miệng, tay, chân…. đều giúp phản ánh con người bên trong của mỗi người. Thậm chí từ xưa, qua nhiều năm lịch sự,...