GIỚI THIỆU

Lịch Như Ý tôn trọng và tận tâm bảo vệ sự riêng tư của người dùng. Chính sách Bảo vệ riêng tư này nhằm giải quyết những thông tin nhận biết cá nhân có thể được chúng tôi thu thập. Chính sách Bảo vệ riêng tư này không áp dụng đối với những bên tham gia mà chúng tôi không kiểm soát hoặc những người không phải nhân viên, đại lý của chúng tôi hoặc nằm trong quyền kiểm soát của chúng tôi. Xin vui lòng dành chút thời gian đọc kỹ Quy định sử dụng để hiểu rõ hơn.

THU THẬP DỮ LIỆU

Lịch Như Ý không thu thập dữ liệu người dùng. Vì thế các bạn có thể yên tâm sử dụng app mà không lo vấn đề bảo mật dữ liệu.

Các quyền của app